Navigace

Obsah

                                      Současnost obce

 

KAPLE SV. VÁCLAVA

rok 2015 Informace o zamýšlených úpravách kaple sv. Václava

info o růžích     http://www.ruzeskalicany.cz/the-fairy/

rok 2016 - oproti avizovaným akcím v roce 2015, došlo ke změně v plánech na rok 2016. Na den sv. Václava 2015 se konal den otevřených dveří v kapli sv. Václava, byly diskutovány možné úpravy kaple a sešlo se nad očekávání zastupitelů hodně občanů, kteří měli zájem se dozvědět o plánovaných úpravách co nejvíce, úpravy se setkaly s kladným ohlasem. S ohledem na stav kaple a to zejména její vněší fasádu, která následně v listopadu 2015 ve větší míře na některých místech vyloženě odpadla, přijalo zastupitelstvo jiné opatření. Bylo rozhodnuto, že bude v první řadě pozornost zaměřena na hydroizolaci a sanaci kaple a opravu poškozených omítek, dále již avizované opatření mřížových vstupních dveří kaple, které zajistí její další odvětrávání, ale umožní i přístup k nahlédnutí do prostor kaple, a alespoň částečnou opravu maleb v kapli. Za tímto účelem byla podána žádost o dotaci k Ministerstvu pro místní rozvoj.

Bližší info zde  zde ke stažení    nákres mřížových vstupních dveří zde mříž kaple

 

 

rok 2015 RADYŇ A CESTA NA CHOBOT

OBEC UZENICE

INFORMUJE OBČANY O ZPRACOVÁNÍ PASSPORTU OZELENĚNÍ OBLASTI OBECNÍCH POZEMKŮ OKOLO RYBNÍKU RADYNĚ A CESTY Z UZENIC NA CHOBOT (VIZ PŘÍLOHY)

textová část cesta na Chobot  obrazová část cesty na Chobot  obrazová část cesty na Chobot 2  obrazová část cesty na Chobot 3

textová část oblast okolo Radyně   stávající stav      navrhované řešení Radyně

rok 2016 Radyň - zatím udržována sečením,nebylo přijato konečné řešení úprav

 

rok 2016 - podána žádost o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje a to na Rekonstrukci obecního úřadu a hasičské zbrojnice - rekonstrukce elektroinstalace, vodovodního a kanalizačního vedení, stropního zateplení, zabezpečovacího systému a obnovu ostatního zázemí 

 

Občanská vybavenost
  

  • hostinec U Krejčů
  • prodejna - otevřeno v úterý a sobotu od 12.30 do 13.30 hodin
  • klubovna sboru dobrovolných hasičů

Dopravní dostupnost