Navigace

Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Obecní úřad Uzenice

č.p. 28
388 01  Blatná

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Počet podaných žádostí o informace (§ 18 odst. 1 písm. a)
 

  •   Nebyla podána žádná žádost.


2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§ 18 odst. 1 písm b)
 

  • Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.


3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ( §18 odst. 1 písm c)
 

  • Žádné rozhodnutí obecního úřadu v Uzenicích nebylo přezkoumáno soudem.4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů (§ 18 odst. 1 písm. d)
 

  • Žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebylo vedeno.


5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona ( § 18 odst. 1 písm e)
 

  • Nebyly poskytnuty žádné další informace.Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.

V Uzenicích dne 1.1. 2011

Starostka obce